Radon


deutsch
Slovo .radon .proniká na přední místa hovorového i psaného slovníku. V současné době patří mezi naprosté radioaktivní celebrity a může svou popularitou soupeřit s takovými výrazy jako jsou štěpné materiály nebo radioaktivní odpady. Čím si bezbarvý plyn bez chuti a zápachu zasloužil takovou pozornost? Lví podíl na popularitě tohoto plynu má rozhodně legislativa. Nicméně ať už se na tyto stránky dostal kdokoli z jakýchkoli důvodů, měl by tu získat základní informace o radonové problematice. Co je to radon? Radon je především chemický prvek.

A neochota vnějších elektronů hledat pro své živobytí nové prostory znamená neochotu tvořit chemické vazby. Jinými slovy s radonem se nebudeme setkávat ve sloučeninách radonových, radonatých či třeba radoničitých,ale vždy jen s plynem bez chuti a bez zápachu. A samozřejmě chemicky naprosto netoxickým. A přesto nám v jistých případech může škodit. Je totiž prvkem radioaktivním a jeho izotop se jménem 222 vzniká jako rozpadový produkt jednoho z nejvíce rozšířených radioaktivních prvků, to jest uranu. Proniká z hloubi zemské kůry do našich plic. Je přítomný ve vzduchu, ve vodách, v horninách a v půdě. Díky své radioaktivitě je však jeho přítomnost velmi dobře měřitelná. Je užitečné mít před radonem zdravý respekt, ale není třeba mít zbytečný strach. Po letmém prostudování těchto stránek by čtenář měl bezchybně posoudit, která nebezpečí mu z radonu hrozí a která nikoliv. Své závěry pak může posoudit s navigací Protiradonového průvodce.

PROTIRADONOVÝ PRUVODCE

VÝSKYT RADONU

RIZIKO RADONU

MĚŘENÍ RADONU